Hvem er vi?

Medlemmerne i foreningen er ukrainere og danskere, der bor i Odense, og som støtter foreningens formål, der er at styrke medlemmernes livsmuligheder, sammenhold og fællesskab, bl.a. ved at skabe kontakt til og samarbejde med organisationer og myndigheder.

Forening for ukrainere i Odense blev etableret i marts 2022 i forbindelse med krigen i Ukraine. Medlemmerne af foreningen hjælper aktivt ukrainske tilrejsende, som er flygtet til Odense på grund af krigen. Foreningen arrangerer også kulturelle arrangementer for herboende ukrainere .På den måde styrker vi medlemmernes sammenhold og fællesskab.

Vi samarbejder med Odense Kommune, Frivilligcenter Odense, Røde Kors, fagforeninger og andre frivillige foreninger. Det betyder, at du kan få vejledning og støtte indenfor mange områder, ex. bolig, arbejde, økonomi, tøj, kontakt til offentlige myndigheder.

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT.

Som medlem af foreningen OUF kan optages enhver med bopæl i Odense Kommune, som kan tilslutte sig foreningens formål, og som vil støtte foreningens virke.
Medlemmer indbetaler kontingent på 100 kr. årligt via MobilePay, nr. 336062 eller overfører kontingent til foreningskonto
9570-13433127.
OBS. Skriv venlig tekst ved betalingsformålet, fx. kontingent, donation og osv.